fbpx

8:00 - 18:00

Luni - Vineri


 

0741.019.006

Evaluarea cazului tău și consilierea sunt gratuite!

COMPETENȚA MATERIALĂ ÎN CAZUL ACȚIUNII ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU CAZURILE DE MALPRAXIS MEDICAL

JGV si Asociatii > Business news  > COMPETENȚA MATERIALĂ ÎN CAZUL ACȚIUNII ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ PENTRU CAZURILE DE MALPRAXIS MEDICAL
Andra Popa - Avocat despagubiri accidente rutiere
Andra Popa - Avocat despagubiri accidente rutiere

Autor :

Andra Popa – Associate – JGV & ASOCIATII

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 23 martie 2022, a fost publicată Decizia nr. 5/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului cu privire la „interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 684 şi art. 687 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 94 pct. 1 lit. k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili competenţa materială de soluţionare a cauzelor având ca obiect obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor morale/materiale pentru malpraxis, în situaţia în care a fost sau nu urmată procedura reglementată de dispoziţiile art. 679-685 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.”

 

Anterior pronunțării Deciziei nr. 5/2022 de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în ceea ce privește competenta instanțelor de judecată, în situația în care persoana vătămată de un act de malpraxis medical înțelegea să urmeze procedura reglementata de dispozițiile art. 679-685 din Legea 95/2006, practica era una unitara, Judecătoria fiind instanța competenta, în mod exclusiv, din punct de vedere material să judece cauza.

 

Însă, în situația în care persoanele vătămate întelegeau să nu urmeze procedura specială și să se adreseze direct instanței de judecată, potrivit dreptului comun, practica era una neunitara, în ceea ce privește competența materială.

 

1.    Într-o prima opinie s-a apreciat că stabilirea competenței trebuie să se facă potrivit dreptului comun (94 pct. 1 lit. k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă), având în vedere următoarele:

 

a) principiul privind disponibilitatea parților în procesul civilart. 9 alin. (2) Cod procedura civila, potrivit cărora: “Obiectul și limitele procesului sunt stabilite prin cererile și apărările parților.”

 

În temeiul principiului antemenționat, reclamantul are dreptul să își aleagă temeiul juridic în baza căruia înțelege să își întemeieze acțiunea, instanța de judecata fiind obligată să aprecize asupra competenței ținând cont de temeiul juridic invocat de către reclamant.

 

Astfel, în situația în care reclamantul a înțeles să nu urmeze procedura specială prevăzută de Legea nr. 95/2006 și să sesizeze instanța, în temeiul dispozițiilor de drept comun, sunt aplicabile dispozițiile privind competența din dreptul comun.

 

b) dispozițiile art. 684 alin. (2) din Legea nr. 95/2006: (2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiție potrivit dreptului comun.”.

 

Din interpretarea acestor dispoziții legale, rezulta că reclamantul are posibilitatea, atât de a urma procedura prevăzută de legea specială pentru stabilirea cazurilor de malpraxis, cât și posibilitatea de a urma procedura de judecată instituită de dreptul comun, în această din urma situație fiind aplicabile normele generale privind stabilirea competenței.

 

Norma mai sus menționată este una derogatorie de la dispozițiile art. 687 din Legea nr. 95/2006. La aceasta concluzie ajungem și având în vedere considerentele Curții Constiționale a României prin care s-a statuat că art. 673 din Legea nr. 95/2006 (actualul art. 684) nu reglementează competenta, ci doar dreptul parților de a contesta Decizia Comisiei.

 

Totodată, alin. (2) al aceluiași articol, prevede că persoana vătămată are dreptul de a sesiza și instanța de drept comun, fară a fi obligată să urmeze procedura specială.

 

Astfel, competența specială a judecătoriei, prevăzută de art. 687 din Legea nr. 95/2006, este incidentă doar în cazul în care persoana vătămată înțelege să demareze procedura prevăzută de dispozițiile art. 679-688 din Legea nr. 95/2006.

 

2.  Într-o a doua opinie s-a apreciat că, atât în situația în care persoana vătămată înțelege să urmeze procedura specială privind sesizarea Comisiei, cât și în situația în care aceasta înțelege să sesizeze în mod direct instanța, potrivit normelor de drept comun, competența materială aparține, în mod exclusiv, Judecatoriei.

 

Această opinie a fost însușită și prin Decizia nr. 5/2022 pronunțată în Recurs în Interesul Legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

 

Pentru a se stabili în acest sens au fost avute în vedere, în principal, următoarele:

 

a) dispozițiile art. 687 din Legea nr. 95/2006, potrivit cărora: “Instanța competentă să soluționeze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripție teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.”

 

S-a reținut că aceste dispoziții legale instituie o competență materială exclusivă în favoarea Judecătoriei, ele având un caracter special fata de dispozițiile de drept comun, acestea din urmă fiind înlăturate, în temeiul principiului specialia generalibus derogant.

 

Totodată, s-a reținut că prevederile legale mai sus menționate sunt aplicabile ori de cate ori instanța este sesizată cu o cerere de chemare în judecata având că obiect răspunderea civilă delictuală pentru o fapta de malpraxis, indiferent daca reclamantul înțelege sau nu se se prevaleze și de dispozițiile legii speciale.

 

La aceasta concluzie s-a ajuns și având în vedere că, legiuitorul a înțeles să formuleze în mod general textul de lege al art. 687 din Legea nr. 95/2006, nefacând nicio precizare referitoare la tipurile de răspundere pentru care el ar fi aplicabil. Astfel, devine incident Principiul potrivit căruia, unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă.

 

În plus, s-a avut în vedere și faptul că fapta ilicită are un singur izvor, și anume, o fapta de malpraxis medical, neavând importanță calea aleasă de victima. Astfel, chiar daca partea vătămată înțelege sau nu să sesizeze Comisia: “toate elementele de caracterizare a litigiului sunt identice: partea reclamantă afirmă existenţa unui caz de malpraxis, deci a unei erori profesionale săvârşite în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii pentru pacient, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi/sau a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Prin urmare, elementele care configurează răspunderea civilă delictuală (faptă, vinovăţie, prejudiciu şi legătură de cauzalitate între faptă şi prejudiciu) sunt aceleaşi, organul învestit de autorul cererii de sesizare, fie că este Comisia, fie direct instanţa de judecată, având de realizat, că efect al învestirii sale, aceleaşi verificări şi analize în ce priveşte existenţa sau inexistenţa faptei de malpraxis.” (Decizia nr. 5/21.02.2022 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție – RIL). Prin urmare, nu s-ar putea acorda un tratament diferențiat.

 

Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 5/21.02.2022 pronunțată în Dosarul nr. 30651/1/2021 de Completul pentru Soluționarea Recursului în Interesul Legii a stabilit că: “În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 684 şi 687 din Legea nr. 95/2006 şi ale art. 94 pct. 1 lit. k) şi art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă, competenţa materială de soluţionare a cauzelor având că obiect obligarea pe temei delictual a pârâţilor la achitarea daunelor materiale şi/sau morale pentru malpraxis, în situaţia în care nu a fost urmată procedura reglementată de dispoziţiile art. 679-685 din Legea nr. 95/2006, aparţine judecătoriei.”

 

 

 

 

JGV & Asociații - Avocat despagubiri accidente rutiere

Dacă ați fost implicat într-un accident auto (deces, vătămări corporale etc) și aveți nevoie de un avocat specializat în despăgubiri accidente rutiere, adresați-vă JGV și Asociații,  o echipă de peste 40 de avocați și colaboratori, având peste 15 ani experiență în domeniu.

Ultimele Noutăți

Arii de expertiză

 • Despagubiri accidente rutiere
 • Despagubiri malpraxis
 • Despagubiri accidente de munca
 • Transport law. Insurance
 • Commercial law
 • Banking law

Contactează-ne

free consultation

  SEDIU CENTRAL BUCURESTI

  Adresa:
  Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 53, Clădirea Splay, et. 1 si 2, cod poștal 050104, sector 5, București

  Telefon:
  0741 019 006