fbpx

8:00 - 18:00

Luni - Vineri


 

0741.019.006

Evaluarea cazului tău și consilierea sunt gratuite!

Considerații cu privire la competența instanțelor române în cazul accidentelor petrecute pe teritoriul Uniunii Europene

JGV si Asociatii > Business news  > Considerații cu privire la competența instanțelor române în cazul accidentelor petrecute pe teritoriul Uniunii Europene
Loredana Dumbrava - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto
Loredana Dumbrava - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto

Autor :

Loredana Dumbrava – Senior Associate – JGV & ASOCIATII

În contextul deplasării masive a românilor în străinătate, instanțele judecătorești din România s-au confruntat în ultimii ani cu numeroase litigii care aveau o particularitate – elementul de extraneitate.

Astfel, diversele situații cu care s-a confruntat practica judiciară, ca urmare a producerii unor accidente rutiere pe teritoriul unui stat membru din Uniunea Europeană, succedate de introducerea numeroaselor cereri de pretenții prin care victimele directe sau rudele victimelor decedate într-un accident au introdus acțiune pentru a obține despăgubiri cu titlu de daune morale și materiale, împotriva reprezentanților asigurătorilor RCA străin, au condus la multiple conflicte de competență între instanțele judecătorești.

 

De exemplu, în situația în care un cetățean român a fost vătămat sau a decedat într-un accident rutier produs pe teritoriul unui stat membru UE, iar asigurătorul RCA al conducătorului auto vinovat are sediul într-un alt stat membru decât România, victima directă sau rudele victimelor decedate se pot adresa instanțelor din România.

 

Pentru a fi posibilă introducerea unei acțiuni în statul de reședință al persoanei vătămate (fie că este victimă directă sau victimă indirectă), trebuie avute în vedere prevederile din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi.

 

În acest sens sunt prevederile cuprinse în paragraful 32 din Preambulul Directivei 2009/103/CEÎn conformitate cu articolul 11 alineatul (2) coroborat cu articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (1), părțile vătămate pot intenta o acțiune în justiție împotriva asigurătorului răspunderii civile din statul membru pe teritoriul căruia își au domiciliul. „

În cuprinsul considerentelor de la paragrafele 33-37 din Preambulul Directivei se arată, de asemenea, faptul că Sistemul de birouri care emit cartea verde permite soluționarea, fără dificultate, a cererii de despăgubire în țara de reședință a persoanei vătămate, chiar și în cazul în care cealaltă persoană este originară dintr-o altă țară europeană.

(34) O persoană vătămată în urma unui accident rutier care intră sub incidența prezentei directive și produs într-un alt stat decât cel de reședință ar trebui să poată să invoce dreptul la despăgubire, în statul membru de reședință, în fața reprezentantului însărcinat cu soluționarea cererilor de despăgubire și desemnat, pentru statul respectiv, de către întreprinderea de asigurare a persoanei responsabile.

O prevedere similară se regăsește și la art. 11 secțiunea a 3 a din Convenția privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 21.12.2007 în care se arată în mod expres faptul că “În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul poate, de asemenea, să fie acționat în instanța la care persoana vătămată a introdus acțiunea împotriva asiguratului, dacă legea instanței respective permite acest lucru.

(2)   Dispozițiile articolelor 8, 9 și 10 se aplică în cazul acțiunii directe introduse de către partea vătămată împotriva asigurătorului, în situația în care este permisă o astfel de acțiune.

(3)   Dacă legea privind astfel de acțiuni directe prevede posibilitatea introducerii în cauză a deținătorului poliței de asigurare sau a asiguratului, aceeași instanță are competență judiciară asupra acestora..”

Dispozițiile Directivei 103/CE/2009 mai sus menționate au fost inserate și în cuprinsul Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie care, la art. 24 stabilește competențele reprezentantului de despăgubiri.

(1) Asigurătorii RCA au obligația să desemneze în fiecare stat aparținând Uniunii Europene sau parte la Acordul privind Spațiul Economic European și în alte state asociate Uniunii Europene și în Confederația Elvețiană un reprezentant de despăgubiri pentru regularizarea prejudiciilor provocate de vehicule supuse obligației de asigurare în România rezidenților în aceste state, cu condiția ca accidentul să se producă pe teritoriul unui alt stat decât statul de reședință al persoanei prejudiciate.

(2) Reprezentantul de despăgubiri este împuternicit să instrumenteze cazurile de daună în numele și în contul asigurătorului RCA și să reprezinte asigurătorul RCA. În acest scop, reprezentantul de despăgubiri întocmește dosarul de daună și ia toate măsurile necesare pentru soluționarea cererilor de despăgubire pretinse de partea prejudiciată, pentru prejudiciile cauzate în urma unui accident de vehicule:

 1. a) pentru care asigurarea obligatorie RCA a fost emisă de către un asigurător RCA ori de filiala acestuia în alt stat membru decât statul în care partea prejudiciată este rezidentă sau își are sediul;
 2. b) care provine din alt stat membru decât statul în care partea prejudiciată este rezidentă sau își are sediul; și
 3. c) pentru prejudiciul produs în alt stat membru decât cel în care partea prejudiciată este rezidentă sau își are sediul.

Toate aceste dispoziții legale au fost analizate și interpretate și de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene care s-a pronunțat în cauza C-463/06 (FBTO Schadeverzekeringen NV împotriva Jack Odenbreit), unde s-a reţinut, prin raportare la textele din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, reluate în Regulamentul (UE) nr. 1215/2012, că: “trimiterea de la articolul 11 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială la articolul 9 alin. (1) litera (b) din acest regulament trebuie interpretată în sensul că persoana vătămată poate intenta o acţiune direct împotriva asigurătorului, în faţa instanţei de la locul unde aceasta este domiciliată într-un stat membru, atunci când o astfel de acţiune directă este posibilă, iar asigurătorul este domiciliat pe teritoriul unui stat membru.”

Raţiunea pentru care legiuitorul european a instituit aceste pachete de norme pentru determinarea competenţei internaţionale, derogatorii de la regulile generale, a fost să protejeze partea mai defavorizată din respectivul contract, prin facilitarea accesului său la justiţie.

Această soluție adoptată de către legiuitorul european permite repararea prejudiciului suferit de persoana vătămată în afara statului membru de reședință, în conformitate cu procedurile cu care aceasta este familiarizată.

 

Existența unui drept de acțiune directă al persoanei vătămate împotriva întreprinderii de asigurare în țara de reședință a acestora ameliorează situația juridică a acestora, în urma unui accident rutier produs în afara statului lor de reședință.

 

 

 

 

JGV & Asociații - Avocat despagubiri accidente rutiere

Dacă ați fost implicat într-un accident auto (deces, vătămări corporale etc) și aveți nevoie de un avocat specializat în despăgubiri accidente rutiere, adresați-vă JGV și Asociații,  o echipă de peste 40 de avocați și colaboratori, având peste 15 ani experiență în domeniu.

Ultimele Noutăți

Arii de expertiză

 • Despagubiri accidente rutiere
 • Despagubiri malpraxis
 • Despagubiri accidente de munca
 • Transport law. Insurance
 • Commercial law
 • Banking law

Contactează-ne

free consultation

  SEDIU CENTRAL BUCURESTI

  Adresa:
  Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 53, Clădirea Splay, et. 1 si 2, cod poștal 050104, sector 5, București

  Telefon:
  0741 019 006