fbpx

8:00 - 18:00

Luni - Vineri


 

0741.019.006

Evaluarea cazului tău și consilierea sunt gratuite!

Durata excesivă a procedurii judiciare – premisa obținerii daunelor morale pentru încălcarea dreptului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil

JGV si Asociatii > Business news  > Durata excesivă a procedurii judiciare – premisa obținerii daunelor morale pentru încălcarea dreptului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil
Denisa Tarasescu - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto
Denisa Tarasescu - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto

Autor :

Denisa Tarasescu – Associate – JGV & ASOCIATII

Una din principalele cauze ale încălcării dreptului la un proces echitabil și într-un termen rezonabil o reprezintă durata excesivă a procedurilor judiciare, jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului analizând remediile eficace în situația încălcării acestui drept.

Prin disfuncționalitățile sistemului judiciar, activitatea jurisdicțională poate produce prejudicii morale sau materiale justițiabililor cărora nu le-a fost respectat dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil.

Statului  îi revine obligația pozitivă de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea acestui drept, răspunderea sa, în această situație, putând fi antrenată în baza răspunderii civile delictuale, în cadru obiectiv. Prin urmare, statul va răspunde independent de autoritatea sau persoana care a generat vătămarea, ori de vreo culpă în încălcarea unui drept fundamental.

Principiul care se degajă din jurisprudența C.E.D.O în materia daunelor morale este acela al statuării în echitate asupra despăgubirilor datorate victimei, conform evaluării circumstanțelor particulare fiecărui caz. Echitatea are în vedere păstrarea unui raport de proporționalitate între prejudiciul moral suferit ca urmare a duratei excesive a unui proces și despăgubirea stabilită în compensarea acesteia, conceptul utilizat fiind acela de ,,satisfacție echitabilă”.

Începând cu cauza Kudla c. Polonia, art. 13 din Convenție a fost interpretat de C.E.D.O ca instituind o obligație a statului de a garanta dreptul la un recurs efectiv în fața instanțelor naționale pentru a permite invocarea eventualei nerespectări a art. 6 par. 1 din Convenție privind soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil.

În cauza Brudan împotriva României din 10 aprilie 2018 Curtea a analizat dacă în România există un remediu eficace împotriva duratei excesive a procedurilor judiciare, pornind de la o speță în care reclamantul a fost inculpat într-un dosar penal ce a durat 14 ani. A constatat că începând cu data de 22 martie 2015, orice persoană care pretinde că a fost sau este parte la o procedură cu o durată excesivă, poate formula o acțiune în răspundere delictuală împotriva statului.

Cu toate acestea, simpla durată a procedurii nu este suficientă pentru a fi apreciată drept ,,excesivă”, analiza fiind una in concreto.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a trasat, în temeiul art. 6 par. 1 din Convenție o serie de linii directoare, ce permit stabilirea unor criterii general aplicabile, cum ar fi: complexitatea cauzei, comportamentul părților din proces, comportamentul autorităților, numărul părților implicate sau miza litigiului pentru persoana în cauză.

Prin Decizia 646/2018 pronunțată de ICCJ s-a reținut că ,,este admisibilă acțiunea împotriva statului întemeiată pe dispoziţiile Codului civil în materia răspunderii civile delictuale pentru încălcarea dreptului la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil garantat de art. 6 paragraf 1 din CEDO şi art. 21 alin. 3 din Constituţie. Acțiunea având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin durata excesivă a procesului penal presupune verificarea întrunirii condiţiilor privind fapta ilicită, prejudiciul şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu. Premisa analizei, în această situație, este aceea că „fapta ilicită” este reprezentată de întârzierile imputabile autorităţilor judiciare, identificate în urma aplicării criteriilor desprinse din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului şi cel al autorităţilor competente). Așadar, instanţa de judecată trebuie să expună prioritar considerentele pentru care durata procesului penal a fost sau nu una excesivă, decelând conduita procesuală a părţii de cea a autorităţilor şi ţinând cont de elementele ce indică gradul de complexitate a cauzei. Simplul calcul al duratei procesului penal nu este suficient pentru reţinerea unei concluzii cu privire la respectarea sau nerespectarea termenului rezonabil, această apreciere putându-se contura doar prin determinarea întârzierilor imputabile autorităţilor judiciare, în urma aplicării criteriilor sus arătate. Abia după stabilirea duratei nerezonabile a procedurii judiciare este posibilă identificarea şi repararea prejudiciului cauzat, anume a celui care decurge exclusiv din întârzierile imputabile autorităţilor judiciare.”

O durată excesivă a unui proces poate produce prejudicii justițiabililor prin prelungirea unei stări de incertitudine în ceea ce privește perspectivele de clarificare a situației lor concrete. De asemenea, necesitatea participării la multiple ședințe de judecată poate duce la crearea unui prejudiciu psihologic, dar și la privarea de ceea ce presupune o viață normală din punct de vedere social și profesional.

Concluzionând, este unanim acceptat, la nivel jurisprudențial, că durata rezonabilă a unei proceduri judiciare face parte din garanțiile esențiale ale unui proces echitabil, iar statul, în calitate de administrator și garant al sistemului judiciar, este ținut de obligația pozitivă de a adopta măsurile necesare pentru ca procesul să se desfășoare în condiții optime.

 

 

JGV & Asociații - Avocat despagubiri accidente rutiere

Dacă ați fost implicat într-un accident auto (deces, vătămări corporale etc) și aveți nevoie de un avocat specializat în despăgubiri accidente rutiere, adresați-vă JGV și Asociații,  o echipă de peste 40 de avocați și colaboratori, având peste 15 ani experiență în domeniu.

Ultimele Noutăți

Arii de expertiză

 • Despagubiri accidente rutiere
 • Despagubiri malpraxis
 • Despagubiri accidente de munca
 • Transport law. Insurance
 • Commercial law
 • Banking law

Contactează-ne

free consultation

  SEDIU CENTRAL BUCURESTI

  Adresa:
  Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 53, Clădirea Splay, et. 1 si 2, cod poștal 050104, sector 5, București

  Telefon:
  0741 019 006