fbpx

8:00 - 18:00

Luni - Vineri


 

0741.019.006

Evaluarea cazului tău și consilierea sunt gratuite!

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

JGV si Asociatii > Business news  > Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar
Dana Chivu - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto
Dana Chivu - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto

Autor :

Dana Chivu – Junior Associate – JGV & ASOCIATII

La data de 15 aprilie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar.

Prin această lege, s-a urmărit transpunerea în legislația națională a dispozițiilor Directivei UE 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 111 din 25 aprilie 2019.

Directiva își propune să reducă inegalitățile semnificative ce se constată în mod curent în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar în ceea ce privește puterea de negociere a furnizorilor și cea a cumpărătorilor de produse agricole și alimentare. Respectivele inegalități privind puterea de negociere pot conduce la practici comerciale neloiale în cazurile în care parteneri comerciali mai importanți și mai puternici încearcă să impună anumite practici sau clauze contractuale care sunt în avantajul lor în legătură cu o tranzacție de vânzare.

Domeniul de aplicare al legii nr. 81/2022 îl reprezintă relaţiile comerciale dintre furnizori şi cumpărători în cadrul lanţului de aprovizionare, cu privire la practicile comerciale neloiale săvârşite în legătură cu vânzarea de produse agricole şi/sau alimentare, astfel:

 • vânzările când sunt realizate pe teritoriul României, precum şi cele realizate în afara teritoriului ţării, atunci când produc efecte pe teritoriul României;
 • serviciile prestate de cumpărător furnizorului, în măsura în care acestea vizează practicile comerciale neloiale prevăzute la art. 3 şi 4 din lege;

Legea definește furnizorul ca fiind orice producător agricol sau orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică ce vinde produse agricole şi/sau alimentare; termenul „furnizor” poate include un grup de astfel de producători agricoli sau un grup de astfel de persoane fizice şi juridice, precum organizaţiile de producători, organizaţiile de furnizori şi asociaţiile unor astfel de organizaţii, iar cumpărătorul ca fiind orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică, indiferent de locul de stabilire al persoanei respective, care cumpără produse agricole şi/sau alimentare; termenul „cumpărător” poate include un grup de astfel de persoane fizice şi juridice.

În ceea ce privește sfera de aplicare a legii, sunt preluate pragurile valorice ale cifrei de afaceri prevăzute în Directiva (UE) 2019/633, valori ce se calculează cu respectarea Recomandării 2003/361/CE a Comisiei, după cum urmează:

 1. a) furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 2.000.000 de euro către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 2.000.000 de euro;
 2. b) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 2.000.000 de euro, dar este de maximum 10.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 10.000.000 de euro;
 3. c) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 10.000.000 de euro, dar este de maximum 50.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 50.000.000 de euro;
 4. d) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 50.000.000 de euro, dar este de maximum 150.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 150.000.000 de euro;
 5. e) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 150.000.000 de euro, dar este de maximum 350.000.000 de euro, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 350.000.000 de euro.

În expunerea de motive a Directivei, se prevedere faptul că cifra de afaceri anuală a diferiților operatori ar putea repezenta o aproximare adecvată a puterii relative de negociere. Cu toate că este o aproximare, acest criteriu oferă operatorilor previzibilitate cu privire la drepturile și obligațiile lor. O limită superioară ar trebui să împiedice acordarea de protecție operatorilor care nu sunt vulnerabili sau sunt mult mai puțin vulnerabili decât partenerii sau concurenții lor mai mici.

Potrivit legii în discuție, reprezintă practici comerciale neloiale acele practici care contravin bunei conduite comerciale, bunei-credinţe şi corectitudinii, care sunt impuse unilateral de un partener comercial altuia, chiar şi atunci când acestea rezultă în urma înţelegerii între părţi.

Cumpărătorului îi sunt interzise, fără nicio excepție, o serie de 25 de practici necomerciale, printre care regăsim și:

 • să depășească termenul de plată a furnizorului cu mai mult de 14 zile calendaristice de la recepția produselor agricole și alimentare perisabile;
 • să depășească termenul de plată cu mai mult de 30 de zile de la recepția altor produse, greu perisabile;
 • să utilizeze autofacturarea pentru produsele agricole şi/sau alimentare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 320 în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să modifice în mod unilateral clauzele unui contract comercial pentru produse agricole şi/sau alimentare care se referă la frecvenţa, metoda, locul, calendarul sau volumul furnizării sau livrării produselor agricole şi alimentare, standardele de calitate, condiţiile de plată, preţurile sau în ceea ce priveşte furnizarea de servicii;
 • să achiziţioneze şi să comercializeze produse alimentare fără verificarea trasabilităţii acestora în cazul în care preţul de achiziţie este mai mic decât costul de producţie mediu practicat pe piaţa relevantă în perioada achiziţiei, conform statisticilor oficiale la nivelul Uniunii Europene;
 • să divulge termenii şi condiţiile contractului comercial pentru achiziţia de produse agricole şi/sau alimentare, cu excepţia cazului în care aceasta este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de respectivul furnizor sau respectarea unor prevederi legale; prezenta prevedere se aplică şi furnizorului.

De asemenea, legea prevede și o serie de practici comerciale ce sunt interzise cumpărătorului, cu excepția cazului în care, la solicitarea furnizorului, acestea au fost convenite anterior în contractul comercial sau printr-un act adiţional încheiat ulterior, prin clauze clare și lipsite ambiguitate:

 • să solicite furnizorului plata pentru publicitatea produselor agricole şi/sau alimentare făcută de către cumpărător;
 • să solicite furnizorului plata pentru serviciile de marketing prestate de către cumpărător privind produsele agricole şi/sau alimentare;
 • să refuze furnizorului o renegociere de preţ într-un termen mai mare de 10 zile de la data solicitării; condiţiile renegocierii preţului produc efecte în termenul prevăzut în contract;
 • să solicite furnizorului plata pentru personalul care se ocupă de amenajarea spaţiilor de vânzare utilizate pentru vânzarea produselor furnizorului sau să oblige furnizorul să pună la dispoziţie personal pentru vânzarea produselor sau orice altă activitate legată de procesul de vânzare-promovare;
 • să impună furnizorului o plată pentru plasarea secundară a produselor sale agricole şi alimentare spre vânzare;
 • să solicite furnizorului suportarea integrală sau parţială a costului oricăror reduceri pentru produsele agricole şi/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoţional.

 

Autoritatea de implementare a legii nr. 81/2022 este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu competenţe în monitorizarea practicilor comerciale neloiale şi raportarea acestora către Comisia Europeană, iar autoritatea cu rol în aplicarea prezentei legi este Consiliul Concurenţei.

 

În situația săvârșirii practicilor comerciale neloiale, contravențiile se constată și se sancționează de Consiliul Concurenței cu amendă de la 250.000 lei până la 600.000 lei. Dacă faptele se săvârșesc în mod repetat, sancțiunea va fi amenda de 1% din cifra de afaceri totală realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior.

 

Pentru ipoteza în care, în urma săvârşirii practicii comerciale neloiale s-a produs un prejudiciu furnizorului, cumpărătorul este obligat la plata de 3 ori a valorii acestui prejudiciu.

 

Legea se aplică contractelor comerciale încheiate după data intrării acesteia în vigoare, iar pentru cele încheiate anterior, părţile au obligaţia punerii lor în acord cu prevederile prezentei legi până la data de 31 decembrie 2022.

 

 

 

JGV & Asociații - Avocat despagubiri accidente rutiere

Dacă ați fost implicat într-un accident auto (deces, vătămări corporale etc) și aveți nevoie de un avocat specializat în despăgubiri accidente rutiere, adresați-vă JGV și Asociații,  o echipă de peste 40 de avocați și colaboratori, având peste 15 ani experiență în domeniu.

Ultimele Noutăți

Arii de expertiză

 • Despagubiri accidente rutiere
 • Despagubiri malpraxis
 • Despagubiri accidente de munca
 • Transport law. Insurance
 • Commercial law
 • Banking law

Contactează-ne

free consultation

  SEDIU CENTRAL BUCURESTI

  Adresa:
  Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 53, Clădirea Splay, et. 1 si 2, cod poștal 050104, sector 5, București

  Telefon:
  0741 019 006