fbpx

8:00 - 18:00

Luni - Vineri


 

0741.019.006

Evaluarea cazului tău și consilierea sunt gratuite!

Suspendarea procesului civil până la soluționarea definitivă a procesului penal. Practică în afara legii. Încălcarea dreptului la un proces echitabil.

JGV si Asociatii > Business news  > Suspendarea procesului civil până la soluționarea definitivă a procesului penal. Practică în afara legii. Încălcarea dreptului la un proces echitabil.
Cristina Marginean - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto
Cristina Marginean - avocat accidente rutiere, despagubiri accidente auto

Autor :

Cristina Marginean – Associate – JGV & ASOCIATII

Este bine de știut că atunci când o persoană este victima unei infracțiuni, aceasta poate solicita tragerea la răspundere penală a persoanei vinovate. Există o serie de infracțiuni pentru care legea prevede expres că punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, însă, la marea majoritate a infracțiunilor, punerea în mișcare a acțiunii penale se face de către organele de urmărire penală din oficiu.

Acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârșit o infracțiune și este mijlocul prin care se realizează în justiție tragerea la răspundere penală și pedepsirea inculpatului.

În urma cercetărilor efectuate de către organele judiciare, se poate pune în mișcare acțiunea penală, dacă există suficiente probe din care rezultă presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există cazuri care împiedică punerea în mișcare a acesteia. Cazurile care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sunt expres și limitativ prevăzute de lege și întotdeauna, ținând cont de regula in dubio pro reo, care decurge din prezumția de nevinovăție, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare profită inculpatului.

Momentul la care este pusă în mișcare acțiunea penală este extrem de important, acesta marchează diferența dintre calitățile procesuale de suspect (persoana cu privire la care există bănuiala rezonabilă că a săvârșit o faptă penală) și inculpat (persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală). De asemenea, momentul punerii în mișcare a acțiunii penale are relevanță în materie civilă, atunci când persoanele vătămate aleg să se adreseze instanței civile pentru repararea prejudiciului suferit în urma infracțiunii.

Persoanele cau au suferit un prejudiciu în urma săvârșirii unei infracțiuni pot solicita, pe lângă tragerea la răspundere penală și obligarea inculpatului la repararea acelui prejudiciu, fie în cadrul procesului penal în care este judecat inculpatul și în care persoana vătămată se constituie parte civilă, fie printr-o acțiune separată la instanța civilă, pe temeiul răspunderii civile delictuale.

Exită și cazuri în care o altă persoană răspunde pentru prejudiciul cauzat de inculpat prin infracțiune, iar aceasta este partea responsabilă civilmente, care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune.

Extrem de răspândite în practică sunt cazurile accidentelor rutiere cu victime, când, în mod evident avem persoane care suferă prejudicii însemnate, fie că vorbim despre victima directă, care a suferit vătămări corporale, fie că vorbim despre membrii familiei celui care a decedat într-un astfel de accident. Aceste persoane au dreptul de a solicita repararea prejudiciilor suferite pe două căi, respectiv, prin constituirea de parte civilă în procesul penal sau printr-o acțiune în răspundere civilă delictuală, la instanța civilă.

Problema apare atunci când persoana vătămată înțelege să se adreseze instanței civile cu o acțiune în pretenții, înainte de a fi soluționat definitiv procesul penal. În practică, nu de puține ori, s-a întâmplat ca instanțele civile să suspende procesul civil pornit de persoana vătămată, până la soluționarea definitivă a procesului penal, însă aceasta este în mod evident o practică nelegală și este rezultatul aplicării greșite a normelor juridice care reglementează soluționarea acțiunii civile exercitată în fața instanțelor civile.

Cu privire la acest aspect, legiuitorul a prevăzut în mod expres că dacă nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acțiune la instanța civilă pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Atunci când persoana vătămată înțelege să se adreseze instanței civile, legea prevede că procesul civil pornit de aceasta va fi suspendat după punerea în mișcare a acțiunii penale și până la rezolvarea în primă instanță a cauzei penale, dar nu mai mult de un an de la data punerii în mișcare a acțiunii penale.

Raționamentul pentru care legiuitorul a prevăzut în mod expres că procesul civil se suspendă după ce a fost pusă în mișcare acțiunea penală și până la rezolvarea în primă instanță a cauzei penale, dar nu mai mult de 1 an de la această dată, se bazează pe faptul că desfășurarea procedurii de indemnizare a victimelor trebuie să se facă cu rapiditate, împrejurare care rezultă din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și Consiliului, care prevede că ”trebuie garantat dreptul specific al părții vătămate de a obține soluționarea litigiului în cel mai scurt timp”.

Este de notorietate faptul că în marea majoritate a cazurilor, durata proceselor penale este una îndelungată și anevoioasă, lucru care face ca persoanele care au suferit un prejudiciu să nu aibă posibilitatea de a solicita repararea acestuia într-un termen rezonabil, iar suspendarea procesului civil până la soluționarea definitivă a acțiunii penale ar duce în mod evident la încălcarea dreptului persoanelor vătămate la un proces echitabil.

În jurisprudența CEDO s-a reținut că în materie civilă noțiunea de ”termen rezonabil” prevăzută de art. 6 din Convenție, este interpretat în funcție de tipologia cauzelor civile, însă, în cazul procedurilor de reparare a prejudiciilor victimelor unor accidente de circulație se impune ca partea să obțină rapid o decizie judiciară (cauza Silva Ponte c/Portugal).

Concluzionând, este nelegală suspendarea procesului civil până la soluționarea definitivă a procesului penal, câtă vreme legea nu prevede în mod expres acest lucru, ori legea prevede că procesul civil se suspendă după punerea în mișcare a acțiunii penale și până la soluționarea în primă instanță a procesului penal, dar în niciun caz mai mult de un an de la data punerii în mișcare a acțiunii penale.

 

 

JGV & Asociații - Avocat despagubiri accidente rutiere

Dacă ați fost implicat într-un accident auto (deces, vătămări corporale etc) și aveți nevoie de un avocat specializat în despăgubiri accidente rutiere, adresați-vă JGV și Asociații,  o echipă de peste 40 de avocați și colaboratori, având peste 15 ani experiență în domeniu.

Ultimele Noutăți

Arii de expertiză

 • Despagubiri accidente rutiere
 • Despagubiri malpraxis
 • Despagubiri accidente de munca
 • Transport law. Insurance
 • Commercial law
 • Banking law

Contactează-ne

free consultation

  SEDIU CENTRAL BUCURESTI

  Adresa:
  Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 53, Clădirea Splay, et. 1 si 2, cod poștal 050104, sector 5, București

  Telefon:
  0741 019 006